Describing yourself is not the easiest task, but it is challenging enough to be fun. While I'm writing this, I can already see that I'm philosophizing. I like to talk and discuss a lot. Most often about the meaning of life and how everything happens for a reason and for our greatest good. That is my belief.

I also believe that the world would be a nicer place if people were taught to do what they love, not what others think they should love or do. I was also in that position. The first college year of economics, they convinced me that it was great. Fortunately, I convinced myself and gave up. Giving up is sometimes wise because it leads you to something even better. It led me to photography.

The journey began at the end of 2008 when I was in the south of Portugal with scripts for economics. In the end, the scripts stayed there, and I came back with a bunch of beautiful photos. I started that way, photographing everything that came my way. For myself and my pleasure.

I was happy.

I was also happy how it makes people happy.

Most often, people were the ones who inspired me and never bored me. I started with portraits and then wandered into fashion. Being a fashion photographer was my dream. Entering the world of fashion, I realized that this is not what I want to specialize in.

I published photos on my then blog and FB. I created a blog to share my content in one place, and I started doing STREET STYLE photography + fashion + portraits. The reward for the blog and proactivity manifested itself in the fact that I got a part-time job and worked for the next four years on the INDEX.HR portal in the INDEX ROUGE section. They published my photos several times a month and I ended up being their official lifestyle photographer. The next client was Cineplexx, where I photographed premieres, and then I started working openly for the Bipa stores.

In the very beginning when all this was happening, I went to the first wedding as a guest with a camera. Made memories for my cousin and her husband. Capturing what was happening in a documentary way was a pleasure that even fashion did not give me. Every emotion is real, spontaneous, hugs, looks, a handshake, a tear, celebration, love, family, they all shine, outside, inside. WOW.

While taking photos, I would imagine what kind of photos I would like to have from my wedding, what I would like to have in an album and remember. The answer was EVERYTHING.

I would like to remember everything from that day, but mostly the FEELING. The focus is emotions + details + guests + everything.

And so began my journey towards weddings. Actually not me towards them but wedding towards me. Couples started calling because they saw photos from their cousins. Word of mouth. There is nothing more beautiful than that.

The path is right when everything goes naturally and with ease. And that's why I'm happy to be here where I am. What do I do with such wonderful people who become my friends. That's a fortune to me. And they are left with a wealth of wedding memories that will be watched by who knows how many generations to come.

Parallel to weddings, since 2010 I have been photographing events, portraits, interiors , products of various brands, and travels. I also write travelogues, poems and my thoughts.

I'm known for weddings because I gave them the biggest focus, but I'm still here for other inquiries.

Everything that radiates love and for some reason needs to be stopped and shared with others, I am willing to record as best I can.


Opisati sebe nije najlakši zadatak, ali je dovoljno izazovan da bude i zabavan. Evo dok ovo pišem već vidim da filozofiram. Volim puno pričati i raspravljati. Najčešće o smislu života i o tome kako se sve događa s razlogom i za naše najveće dobro. To je moje uvjerenje.

Vjerujem i u to da bi svijet bio ljepše mjesto kada bi ljude učili da rade ono što vole, a ne ono što drugi misle da bi oni trebali voljeti ili raditi. Bila sam i ja na toj poziciji. Prva godina ekonomije, uvjerili su me da je to super. Na svu sreću samu sebe sam razuvjerila i odustala. Odustati je ponekad mudro jer te dovede do nečeg još boljeg. Mene dovelo do fotografije.

Put je započeo na kraju 2008. godine dok sam bila na jugu Portugala sa skriptama za ekonomiju. Skripte su tamo na kraju ostale, a ja sam se vratila s hrpetinom predivnih fotki. Krenula sam tim putem, fotkajući sve šta mi se našlo na putu. Za sebe i svoj gušt.

Veselilo me.

Veselilo me i kako ljude veseli.

Ljudi su najčešće bili ti koji su me inspirirali i koji mi nikad nisu dosadili. Krenula sam s portretima pa zalutala do mode. Biti modni fotograf mi je bio san. Ulaskom u svijet mode shvatila sam da to nije to gdje se želim specijalizirati.

Fotografije sam objavljivala na svom tadašnjem blogu i FB. Blog sam napravila kako bi na jednom mjestu djelila svoj sadržaj te sam počela raditi STREET STYLE fotografije + modne + portretne. Nagrada za blog i proaktivnost se očitovala tako što sam dobila honorarni posao te sljedeće četiri godine radila na portalu INDEX.HR u rubrici INDEX ROUGE. Nekoliko puta mjesečno objavljivala su moje fotke te sam na kraju bila i njihov službeni lifestyle fotograf. Sljedeći klijent je bio Cineplexx gdje sam fotkala premijere, a onda sam počela raditi i za Bipu otvorenja poslovnica.

U tom samom početku kada se sve to događalo otišla sam na prvo vjenčanje kao gost s fotićem. Napravila uspomene sestrični i njenom mužu. Dokumentarno hvatati šta se događa bio je gušt kakav mi ni moda nije pružila. Svaka emocija stvarna, spontana, zagrljaji, pogledi, stisak ruke, suza, slavlje, ljubav, obitelj, svi sjaje, izvana, iznutra. WOW.

Dok bi fotkala zamišljala bi kakve bi ja fotke htjela imat sa svog vjenčanja, što bi voljela imati u albumu i prisjećati se. Odgovor je bio SVE.

Sve bi od tog dana htjela zapamtiti, ali najviše OSJEĆAJ. Fokus su emocije + detalji + gosti + sve.

I tako je krenuo moj put prema vjenčanjima. Zapravo ne ja prema njima nego ona prema meni. Počeli su se parovi javljati jer su vidjeli fotke od sestrične. Preporuke. Nema ljepšeg od toga.

Put je pravi kad ti sve ide prirodno i s lakoćom. I zato sam sretna što sam ovdje gdje jesam. Što radim s takvim divnim ljudima koji mi postaju i prijatelji. To je bogatstvo za mene. A njima ostaje bogatstvo u uspomenama s vjenčanja koje će gledati ko zna koliko sljedećih generacija.

Paralelno uz vjenčanja još od 2010. fotkam evente, portrete, prostore, proizvode raznih brandova, putovanja. Pišem i putopise, pjesme i svoje misli.

Prepoznatljiva sam po vjenčanjima jer sam im dala najveći fokus, ali i dalje sam ovdje za ostale upite.

Sve što zrači ljubavlju i iz nekog razloga je potrebno zaustaviti i podjeliti s drugima voljna sam zabilježiti najbolje što mogu.

LOVE SOOO MUCH:

 • CHOCOLATE
 • SUN, SEA, MOON
 • DANCE
 • GARLIC
 • TRAVELING
 • YOGA
 • HIKING
 • FAMILY & FRIENDS
 • PLANTS
 • ROADTRIPS
 • TOMATO SOUP
 • SHRIMPS
 • HAMMOCK
 • FRESH AIR
 • CAMPING(FUN) FACTS ABOUT ME:

 • TAURUS + asd VIRGO
 • NEVER EVER DRANK COFFEE
 • ONE DAY I WILL PLAY GUITAR
 • HUG PERSON
 • IDEALIST
 • TRAVELED 40+ COUNTRIES
 • IN MY PAST LIFE I WAS BORN IN SOUTH AMERICA
 • I REPLY RIGHT NOW OR (too)LATE
 • NIGHT BIRD wanna be MORNING BIRD
 • ALWAYS FOR ADVENTURE
 • NEVER EVER WATCHED STAR WARS & GAME OF THRONES
 • YOUR FAVORITE PHOTOGRAPHERIf you are ready for some words from my trips around the world. Click on the photos below.

“To travel is to live”

Check it out...my video from Morocco 2014

MAROKO 2014